/ БТА
Политическите партии и коалиции се разбраха за съставите на СИК в община Кюстендил.

На консултациите присъстваха представители на партиите и коалициите от предходното Народно събрание, кметът Петър Паунов и представители на администрацията.

Беше прието направеното разпределение за членове, секретари, зам.- председатели и председатели за всяка една от секционните избирателни комисии и за всяка една от партиите и коалициите.

В Казанлъшко ще гласуват в 91 СИК

Предстои документите да бъдат изпратени до Районната избирателна комисия, която на база протокола ще излезе с решение за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии за изборите на 14 ноември.

Съгласно решение на Районната избирателна комисия са утвърдени 112 секции. 74 от тях ще бъдат в състав от по деветима души, а в останалите ще има по седем души членски състав, включително и ръководните постове. Общият брой на хората, ангажирани в секционните избирателни комисии в Кюстендил, ще бъде 932.
 
Информационна агенция Фокус