/ iStock/Getty Images
Тодорка Илиева-Скрипкина е назначена за председател на РИК – Кюстендил. Тя беше председател на комисията и на предходните избори за народни представители и ще ръководи организирането и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, както и за Народно събрание.

За зам.-председатели са назначени Илиян Хаджийски и Мария Чочова, а за секретар – Венцеслав Механджийски.

На провелите се при областния управител на Кюстендил консултации партиите и коалициите не постигнаха съгласие за ръководните длъжности в състава на РИК.

За четири мандата в Кюстендил ще се борят 117 кандидати

Документите с протокола от проведените консултации бяха изпратени в Централната избирателна комисия, която взе решение за ръководния състав.

С решение на ЦИК за Кюстендилски МИР са определени 13 членове, в това число председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
 
Информационна агенция Фокус