Със заповед на кмета Валентин Ревански са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Ямбол, които ще бъдат разпространявани от  началото на провеждане на предизборната кампания - 2 септември, петък, във връзка с изборите за народни представители в 48-то Народно събрание на Република България на 02 октомври 2021 година, съобщиха от Общината.

Отново в централната градска част на Ямбол за поставянето на предизборни агитационни материали /плакати, обръщения и др./  ще се използват специални табла в зелените площи, намиращи се между ул. „Раковска“ и ул. „Търговска“.

Останалите места за предизборни материали са:

- подпорна стена на кръстовището на улиците „Стара планина“ и ул. „Тунджа“

- подпорна стена под надлеза на ул. „Граф Игнатиев“, надлез „Крайречен булевард“

- транспаранти, билбордове и други материали, предназначени за поставяне върху конструкции за външна реклама, разположени по всички улици от общинската пътна мрежа


В централна градска част те могат да са с големина не повече от 100 сантиметра ширина и 150 сантиметра дължина. Това важи за зона със следните граници - на изток: ул. „Преслав“ - от кръстовище с ул. „Търговска“ до кръстовище с ул. „Страхил Войвода“; на север: ул. „Страхил Войвода“ - от кръстовище ул. „Преслав“ до кръстовище с ул. „Александър Стамболийски“ и от тази улица до ул. „Константин Иречек“ - Градински мост, на запад: ул. „Цар Освободител“ - от кръстовище на ул. „Константин Иречек“ до кръстовище на ул. „Бузлуджа“ и от там до кръстовище с ул. „Цар Освободител“ до кръстовище с ул. „Георги Дражев“; ул. „Георги Дражев“ от кръстовище с ул. „Бузлуджа“ до кръстовище с ул. „Цар Иван Александър“; на юг: ул. „Цар Иван Александър“ - от кръстовище с ул. „Георги Дражев“ до кръстовище с ул. „Джон Атанасов“, пл. „Освобождение“ и ул. „Търговска“ - от пл. „Освобождение“ до кръстовище с ул. „Преслав“.

Забранява се поставянето на плакати и други предизборни агитационни материали извън периода на предизборната кампания - от 02 септември 2022 година, петък, до 24:00 часа на 30 септември - петък.

ЦИК: Жребият за номерата в бюлетината за изборите ще е на 31 август (ВИДЕО)

Забранено е поставянето на предизборни агитационни материали, в това число и транспаранти, на територията на парковете в гр. Ямбол, на сгради и обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и на техните заслони, на дърветата на територията на община Ямбол.

При извършване на агитацията кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да спазват посочените ограничения, указани в Изборния кодекс и Решение 1322 - НС от 23 август на Централната избирателна комисия: агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитация. Забранява, използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната и безопасността на движението или накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители.

Забранено е унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборния ден, както и поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Поставянето на агитационни материали на други места се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

По решение на Районната избирателна комисия кметът на община има право да нареди премахването или изземването на агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс, което се осъществява при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден може да се осъществява и по решение на секционните избирателни комисии. В срок от 7 дни след изборния ден - до 9 октомври - неделя, партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 Агитационните материали трябва да отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс и горепосоченото решение на ЦИК от 23 август.

Заповедта можете да прочетете в раздел „Избори 02 октомври 2022“ на сайта на Община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/7F8B8AC8FDDBA8FC01DFEE729BF094E0