/ БТА
Централната избирателна комисия (ЦИК) регламентира процедурата за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Тегленето на жребия ще се проведе на 31 август, а критериите как ще се случи това са посочени в днешно решение на избирателната комисия. 

В него се казва, че в една кутия, обозначена с надпис: „ЦИК“, се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК.

Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия или коалиция. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „Партии и коалиции“.

В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции. Кутията се обозначава с надпис: „Номера“.

Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

Първият, определен чрез жребий, член на ЦИК изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция. Вторият, определен чрез жребий, член на ЦИК изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за народни представители.

Процедурата се повтаря до изчерпване на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се вписва върху хартиените бюлетини и в бюлетините за машинно гласуване, както и на протоколите на секционните и районните избирателни комисии в предстоящите избори.

Номерата на независимите кандидати за народни представители следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от съответната районна избирателна комисия.

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен изборен район в страната, в бюлетината за гласуване в този изборен район не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Тегленето на жребия се извършва публично, на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., пише още в решението на ЦИК.
БТА