/ iStock/Getty Images
На втори октомври България избира предсрочно Народно събрание. В сайта на ЦИК са поместени отговори на някои от най-често задаваните въпроси от избирателите за деня на вота: 

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Гласуването в изборния ден на 2 октомври 2022 г. започва в 7,00 часа и приключва в 20,00 часа.

Когато пред изборното помещение в 20,00 часа няма избиратели, председателят на СИК обявява гласуването за приключило.

Когато в 20,00 часа пред изборното помещение има избиратели, които не са гласували, гласуването продължава до 21.00 часа.

След 21,00 часа не се допуска гласуване.

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г.

Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС. 

В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Избирателят не може да гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите.

Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс се издава на избиратели, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност или когато по други причини са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност и документът не е получен към изборния ден.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, при условие че е подадено заявление от избирателя за издаване на нова лична карта.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден. 

Къде са публикувани регистрираните в ЦИК партии и коалиции за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.?

Списък на регистрираните партии и коалиции за изборите на 2 октомври 2022 г. е публикуван в електронния регистър на интернет страницата на ЦИК в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022“, Рубрика „Регистри“. Електронният регистър е достъпен на следния линк.