Предсрочните избори за Народно събрание в България отново се осъществяват на фона на пандемията от COVID-19. За безопасността както на избирателите, така и на организаторите на изборния процес, е необходимо да се спазват някои практически мерки. 

Какви са те и какво можем да направим, за да се предпазим от зараза? Отговорите дават от rudozemdnes.bg
 
Всички предписания на Министерството на здравеопазването трябва да се спазват. Същото важи и за всички местни мерки в съответната юрисдикция.  
 
Най-важно, но не единствено, е да се обърне внимание на въздуха. Според официални източници, заразата се разпространява и чрез капчици, за които дистанцията е от значение, и чрез аерозоли, които са с по-малък диаметър и които могат свободно да се носят из въздуха без да признават дистанция. Поради това, въздухът не трябва да се застоява. Провеждането на изборите при отворени прозорци е най-доброто противодействие на това, защото би предотвратило акумулирането на аерозоли. Ако това не е възможно, то периодичното и често (например на половин час) проветряване за 5-10 мин., предвид новите по-заразни варианти, е следващата възможна мярка за избягване на натрупване на аерозоли. 

Паралелно с това може да се ползват подвижни микроцидни въздушни филтри за допълнително пречистване на въздуха, като това не замества проветряването. 

Препоръчително е храненето да не се прави на закрито. Ако това не е възможно, и само в специални случаи на наблюдатели, застъпници и други, които не е целесъобразно да напускат, може би е добре за много кратко да се ползва самият отворен прозорец, гледайки навън.

Тъмната стаичка също е добре да не е херметически затворена, а да има въздушна връзка с останалото помещение, като същевременно не се нарушава тайната.
 
Раздаването на индивидуални химикалки, ръкавици и предпазни средства и задължителното им поставяне там преди влизане е важно. Важно е и задължителното дезинфекциране. 

Ръкавиците биха били много полезни при машинно гласуване с цел избягване на докосване на повърхност от много хора, както и за дръжките на вратите, ако това се налага, като за предпочитане е вратите да са отворени предварително и да се ограничи докосването им до минимум. Ако няма ръкавици, втората възможност е да се използва кухненска салфетка или подобна еднократна материя при отваряне на вратите. 

Ограничаването на броя на хората в сградата до възможния минимум може да стане като хората чакат в колите си или отвън, при хубаво време и където това е възможно. Добре е служител да обяснява реда при пристигане и да извиква хората, когато им дойде реда. Много добро решение е да има осигурено руло с номера. Човек откъсва своя номер и може да отиде да се разходи докато чака, като избягва чакането на място и съответно струпването на хора. Може да се помисли за попълване на декларациите още преди влизането, чрез раздаването им докато хората чакат, например в превозните средства или по друг начин навън, за секции с големи паркинги с цел намаляване на времето на престой в сградата.
 
Когато гласоподавателят остави документите си за самоличност, те трябва да се докосват от членовете на СИК с прясно дезинфекцирани ръкавици за всеки отделен документ. 
 
Важно е да се спазват и всички обявени противоепидемични мерки.