/ ВМА
Начинът за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, е уреден с решение на ЦИК. В него е описано, че тези избиратели гласуват с подвижна избирателна кутия в населеното място, в което са поставени под карантина или изолация.

За включване в избирателния списък и посетени от подвижна СИК на място поставените под карантина или изолация избиратели подават заявление до кмета, в срок до изборния ден включително.

Заявлението се подписва лично и може да се подаде от пълномощник с пълномощно, без да е необходима нотариална заверка на подписа, както и по пощата или факс.

Заявлението може да се подаде по електронен начин през интернет страницата на съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

След извършване на проверка заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Избирателите, болни от COVID-19, настанени в лечебно заведение, могат да гласуват в секция, образувана в лечебното заведение.