/ IStock
Лечебни заведения да поддържат резерв от лекарствени продукти, необходими при лечението на пациенти с COVID-19. Това предлагат от здравното министерство с проект за промени в Наредба, публикуван на 9 юли.

За целта се предвижда здравното министерство да субсидира лечебните заведения да поддържат резерв от лекарствени продукти, необходими при лечението на пациенти с COVID-19.

Увеличеният брой хоспитализирани пациенти през предходните вълни на COVID-19 доведе до по-високо потребление на лекарствени продукти, прилагани в процеса на лечение на коронавирусната инфекция, поради което се стигна до липса или недостиг на определени лекарства, се казва още в съобщението на министерството. С предложените промени се цели обезпечаване на нуждите на лечебните заведения при нова кризисна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19.

Създаването на резерва и лекарствените продукти, които ще бъдат включени в него, ще бъдат определени със заповед на министъра на здравеопазването, по предложение на експертните съвети по съответните медицински специалности. В заповедта ще бъдат разписани критериите и редът, при които резервът ще се разпределя и използва за нуждите на лечебните заведения, на които липсват или не достигат такива лекарствени продукти.

Лекарствата, които ще са част от резерва, са включени в протоколите за болнична терапия в изготвения от Министерството на здравеопазването „Интерактивен справочник за лечение на COVID-19“.