Пленумът на ВСС прие декларация, с която се обяви срещу предложенията за промяна в бюджета за тази година. В документа пише, че намаляването на бюджета на прокуратурата се аргументира с финансовото осигуряване на БАН.

Членът на съвета Гергана Мутафова предложи да бъде гласувано становище, което да бъде изпратено в парламента, ЕК, ЕП, Венецианската комисия и Съвета на Европа.

Гешев: В България е налице полицейски произвол

Никакви реформи не могат да бъдат направени и никой държавен орган не може да функционира по този начин, посочи тя по време на дебата. Според нея се дава ясен знак, че прокуратурата е неудобна, защото не се харесва и не спазва дадени решения, които се свеждат през медиите.  Вземането на пари от бюджета, според Мутафова, е санкция за прокуратурата.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев посочи, че предложението за промяна в бюджета не сочи добра институционална работа и отношение между институциите. Има последователна тенденция. Насочен е целият държавен ресурс срещу прокуратурата. Надяваме се, че при второ гласуване нещата да бъдат променени, посочи той.

Христо Иванов: Прокуратурата не може да се държи като държава в държавата

Главният прокурор посочи, че това решение за промяна в бюджета е „политическо безсилие“. Тези над 20 милиона намаление са около 60 на сто от бюджета на прокуратурата и ако това се случи след май няма да има пари за експертизи, каза Иван Гешев.

Олга Керелска предложи становището да бъде преработено, но само трима я подкрепиха. Колегата й Атанаска Дишева посочи, че декларацията има политическо звучене.

В документа се казва, че е налице „опасна тенденция за натиск върху органите на съдебната власт, посредством методите и средствата на органите на изпълнителната и законодателната власт, което е недопустимо в една правова държава, споделяща и развиваща европейските ценности“.

Според членовете на ВСС неизпълнението на конституционната повеля за самостоятелност на съдебния бюджет, който да отговаря на потребностите на системата, е посегателство над нейната независимост. 

Подобно решение ще доведе до блокиране на работата на органите на съдебната власт, до невъзможност да изпълняват задълженията си, което ще рефлектира върху правата на гражданите, пише в становището, което пленумът прие. Според кадровиците е недопустимо обвързването на средствата за текущи разходи на прокуратурата с необходимостта от „спешното ѝ реформиране и преструктуриране, с оглед постигане на по-висока ефективност“.
БТА