/ iStock/Getty Images
Увеличение на броя на трудови злополуки у нас през 2021 г. спрямо предходната 2020 г. показват данни на НОИ. Това  посочват от КТ "Подкрепа" по повод  Световния ден за безопасност и здраве при работа - 28 април.

На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени.

От синдиката отбелязват, че увеличението на трудовите злополуки през 2021 г. става на фона на намаляване на броя на работещите в много предприятия - поради отпуск или съкращения, преустановяване на дейност от някои отрасли, преминаването на намалено работно време или работа от разстояние от други предприятия.

През миналата година при трудови злополуки у нас са пострадали 2392-ма души, 68 са смъртните случаи при трудови злополуки. През 2020 г. пострадалите при трудови злополуки са 2309, от тях 89 смъртни, показват данните. 

Най-много през миналата година са смъртните злополуки в строителството -18 , 10 са в сухопътния транспорт, седем - в търговията на едро и дребно, пет - в производството на хранителни продукти, четири - в  производството на метални изделия, по две в горското стопанство и растениевъдството, и в събиране на отпадъци и пречистване на води.

Общият брой на смъртните трудови злополуки през 2021 г. обаче бележи тенденция на намаляване спрямо 2020 г., както и намаляване на честотата на смъртните злополуки - една на всеки 35 трудови, спрямо една на всеки 26 трудови за 2020 г., показват статистиката. От „Подкрепа“ изчисляват, че всеки  работен ден – 249 за 2021 г., между 9 и 10 души претърпяват злополука на работното място, а на четири работни дни един работник в България умира.

От синдиката отбелязват, че насочването на вниманието и финансовия ресурс от работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията от COVID-19, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч психосоциалните рискове на работното място, мускулно–скелетните смущения, сърдечно-съдовите заболявания.

По данни на Международната организация на труда (МОТ) всяка година 2,2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести, се посочва още в съобщението. Годишно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. По изчисления на МОТ загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Според организацията опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси, и намаляват производителността и качеството на продукцията.

През 2022 г. от МОТ поставят темата за социалния диалог, за участието на работещите в процеса на осигуряване на здравословни  и безопасни условия на труд и за изграждането на силна култура по безопасност, здраве и благополучие в предприятията под мотото: „Действайте заедно, за да изградите положителна култура на безопасност и здраве“, се отбелязва в съобщението.  
БТА