/ Thinkstock/Getty Images
Заявления за получаване на всички видове семейни помощи за деца ще може да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Социалната комисия отхвърли законопроекта за помощите при второ и трето дете

Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени от правителството, съобщи пресслужбата на кабинета.

Правителството планира раждането на над 66 хил. бебета през тази година

Досега документи са се подавали само лично в дирекция "Социално подпомагане" според настоящия адрес на заявителя. С промяната се цели намаляване на административната тежест и улесняване на гражданите при кандидатстване за помощи.

Спират детските за година при пет отсъствия в месеца от училище

Промените в правилника са свързани с направените изменения в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 1 август 2019 г. В съответствие със Закона за семейни помощи за деца се урежда редът за предоставяне на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на два пъти. Урежда се и редът за промяна на предоставянето на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства.
БТА