/ ThinkStock/Getty Images
Държавата ще отнема детските добавки от родители
101348
Държавата ще отнема детските добавки от родители
  • Държавата ще отнема детските добавки от родители
Държавата ще отнема детските добавки от родители, които са допуснали 3 дни отсъствие от предучилищна група или 5 учебни часа отсъствие от училище в рамките на месец по неуважителни причини.
 
Парите ще бъдат насочвани към образователната институция на детето за период от 1 година. Това реши парламентът, като прие на второ четене промени в законите за социално подпомагане и за семейни помощ за деца.

Отнемат за година детски надбавки при 5 неизвинени отсъствия в месеца


Текстовете предвиждат още изплащането на семейната помощ за първокласници да става на две части - половината от сумата да се дава в началото на учебната година, а другата половина - в началото на втория срок.
 
Броят на отсъствията от училище, за които ще бъдат санкционирани семействата на деца, предизвика дебат между Хасан Адемов от ДПС и Милена Дамянова от ГЕРБ.

Синдикатите не приеха промените за детските надбавки при отсъствие от училище
 
Гласуваните промени в закона за социално подпомагане предвиждат още обвързване на месечните социални помощи с полагането на общественополезен труд и участие в програми за ограмотяване или квалификация, както и с редовно посещаване от децата на предучилищна група и училище. 
 
Повече по темата чуйте в прикачения звуков файл.