/ iStock/Getty Images
Причината е, че първоинстанционният съд е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила
Върховният административен съд връща за ново разглеждане от друг състав на Административния съд в София дело, образувано по жалба на "Евросъдружие" ООД, във връзка с включването му в списъка "Магнитски".

Причината е, че първоинстанционният съд е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила, като не е извършил дължимите по закон
процесуални действия, според информация на ВАС.

Делото беше образувано пред ВАС по частна жалба на дружеството срещу разпореждане на Административния съд - София. С него е отхвърлено искането за отмяна на действия на Националната агенция по приходите, Министерството на финансите и Българската народна банка за публикуване, поддържане и включване на трите дружества в рестриктивен списък по наложените от САЩ санкции по закона Магнитски.

Върховните магистрати приемат, че първата инстанция е постановила разпореждането, без да уведоми посочените администрации за започнатото съдебно производство.

Според ВАС, Софийският административен съд не е изпълнил и задължението си да събере становищата на страните в производството, както и необходимите данни, за да установи извършват ли се твърдяните действия, от чие име и на какво основание. По този начин, първоинстанционният съд не е осъществил проверка и е постановил съдебния акт в нарушение на съдопроизводствените правила.
БТА