/ iStock/Getty Images
Стратегията за детето не противопоставя правата на децата и родителите
101304
Стратегията за детето не противопоставя правата на децата и родителите
  • Стратегията за детето не противопоставя правата на децата и родителите
Националната стратегия за детето не противопоставя правата на децата и родителите, заяви в „Седмицата“ на „Дарик“ председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова.
 
По думите й, не е нужно от текстовете да се изваждат отделни изречения и фрази и да се работи със страха на хората. И в Конституцията, и в Семейния кодекс е записано, че родителите отглеждат и възпитават децата, това се подчертава и в стратегията, посочи тя.

Светият синод застана зад идеята за Стратегия за детето
 
Сигналите за насилие са с най-голям дял сред постъпилите в агенцията, каза още Елеонора Лилова: "За 2018 г. са 553, свързани с различни форми на насилие, повечето за физическо - над 200, за неглижиране от родителите - 152 случая, за психическо насилие над деца сигналите са 110. Имаме и сигнали за сексуално насилие - 61. В 30 от жалбите се поставя като проблем използването на неподходящи, уронващи достойнството методи на възпитание, които и сега са забранени в Закона за закрила на детето".
 

Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето

"172 броя са депозираните нови жалби и сигнали, които касаят спорове за упражняването на родителските права при нарушените лични контакти на родителите с детето. Има и 126 сигнала, които предоставят информация при нас, за възникнали произшествия и трагични събития. 53 сигнала за противообществени прояви на деца, по девет от които са образувани преписки, и за ранно съжителство или брак за ненавършилите пълнолетие. За 2018 г. общо имаме нови 2040 преписки", посочи Лилова.

Четете още в darikradio.bg