/ ThinkStock/Getty Images
Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето
100554
Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето
  • Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето
Националната стратегия за детето 2019-2030 година да бъде изцяло отхвърлена. За това призоваха от Асоциация „Поход за семейството”. Опасенията им са свързани най-вече с резултатите от прилагането на подобни стратегии в скандинавските страни. Според тях съществува риск и в България социалните служби да изземат функциите на родителите, както и да се улесни изземването на деца от семействата им и преместването им в приемни семейства. От „Поход за семейството” настояват също и за създаване на регистър на педофилите.

Учителка, малтретирала деца, получи пробация и порицание
 
Според представителите на Асоциация „Поход за семейството” с изготвената стратегия държавата изземва функциите на родителите и контролира методите на възпитание на децата им, вместо да им помага, когато те имат нужда от това. Към документа няма нито финансова обосновка, нито предварителна оценка на въздействието, обясни Ивайло Тимчев, заместник-председател на асоциацията: "Не е проблем това, че държавата се опитва да помогне на децата. Проблемът е, че опитвайки се да достигне до децата, тя прескача родителите като фактор".
 
От асоциацията имат опасения и за това какви ще са последиците от прилагането на подобна стратегия. Димитрина Иванова, заместник-председател на организацията: "Имайки примера на скандинавските страни и как там влияе една такава стратегия, виждаме, че резултатите са повече от негативни. Социалните служби са иззели изцяло функциите на родителите и деца масово се отнемат от семействата им чрез тях и се настаняват в приемни семейства. Неконтролируемата намеса на учители и служби в образователната система без да се уведомяват дори родителите за това, например случаи със смяна на пола на детето и правенето на аборт без знание на родителите, което се случва в Западна Европа, според нас е недопустимо и граничи с безумие".

Детската самота се превръща в нов социален проблем за България
 
Друга задача, която от „Поход за семейството” си поставят, е създаването на регистър на действащите педофили. Председателят на асоциацията Нели Тончева обясни: "Създаване на регистър на данните за самоличността и ДНК-профила на лицата, които са осъдени за сексуални престъпления срещу деца. Смятаме, че органите на МВР имат спешна нужда от такъв регистър, както и педагози, социални работници, които работят с деца, за да могат по-бързо и лесно да се откриват извършителите и потенциалните извършители на сексуални престъпления срещу деца. Смятаме, че е добре да се работи в посока връщане обратно на възрастта за сексуално съгласие от 14 до 16 г. Защото сега се оказва, че сексуални отношения с партньор на 14 години са разрешени, но бракът на тази възраст е забранен, което е малко в асинхрон".
 
Да бъде създадена нова Държавна агенция за семейството, която да замени Държавната агенция за закрила на детето, предлагат още от национална асоциация "Поход за семейството".

Вкарват децата жертви и агресори в национална база данни

От социалното министерство и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отхвърлиха твърденията на асоциация "Поход за семейството", че държавата противопоставя децата и родителите, и налага на семействата задължителни изисквания чрез предложената нова стратегия за детето. В обща позиция двете институции опровергават и твърдението, че ако стратегията се приеме, над две трети от родителите ще бъдат подложени на наказателно преследване. Целта на стратегията не е да санкционира родителите, а да ги подкрепи в правилния избор на метод на възпитание, се казва в позицията.
 
И още - в проекта на документа се предвижда въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца, за да се гарантира правото на всяко дете да живее в сигурна и защитена от насилие среда. Институциите припомнят, че основната цел на стратегията е всяко българско дете да живее и да се развива в сигурна и насърчаваща развитието му среда. Проектът на документа е разработен от работна група с представители на няколко министерства, комисии, Сдружението на общините и неправителствени организации, а също така е консултиран с родителски организации, професионални съсловия, граждански и международни организации, работещи с деца, се посочва още в позицията.