/ Sofia Photo Agency, архив
Светият Синод подкрепи идеята да се създаде нова Национална стратегия за детето, която да регламентира закрилата на децата у нас за следващото десетилетие. В свое официално становище от Синода заявиха, че злоупотребата с родителски права и безотговорното родителство винаги са съществували като духовно и социално зло, което Църквата ни категорично осъжда.

Светият синод засега няма становище по Националната стратегия за детето
 
Становището е прието на заседание на Синода преди ден и се застъпва за създаването на Национална стратегия за детето, която да залегне в основите на нова национална система за закрила на детето. Тази стратегия следва да бъде съобразена с международните стандарти, но също така и с Конституцията и националните интереси на Република България, уточняват от Българската православна църква. Оттам допълват, че някои международни стандарти за закрила на детето влизат в противоречие с основни принципи на българското законодателство.
 
С уточнението, че повечето български родители са добри и отговорни и не е справедливо да бъдат ограничавани, Църквата заявява, че има един малък процент безотговорни родители, които проявяват ниска загриженост или дори агресия спрямо своите децата. Затова в становището се казва, че новата стратегия трябва да отчете факта, че закрилата над родителските права е в интерес и на самото дете.

Родители се противопоставиха на новата стратегия за детето
 
От Синода отчитат още, че трябва да се избегне непропорционално завишаване правата на държавата в сферата на възпитанието и отглеждането на детето. В становището се казва, че новата стратегия би била приемлива и полезна за българското общество, ако изцяло съобрази конституционните права на родителите, които не бива да бъдат лесно замествани с алтернативната грижа на социалните служители.
 
В заключение в становището се подчертава, че при необходимост от участие в обсъждането на конкретните мерки и текстове на новата стратегия, от Синода изразяват готовност да предоставят по-подробно виждания си.