/ НЕК
ВЕЦ "Цанков камък" заработи отново след аварийния ремонт, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

Национална електрическа компания успешно завърши възстановяването на табления затвор на ВЕЦ Цанков камък, спазвайки стриктно заложения срок. След проведени функционални изпитвания, централата е в пълна разполагаемост. Всички съоръжения са изправни и работят без отклонения в производствените характеристики, съобщиха от пресцентъра на НЕК. 

За проблема в хидровъзел "Цанков камък", довела до преустановяване на работата му, стана ясно от съобщение на "Демократична България".

На брифинг от ДБ съобщиха, че инцидентът е станал в периода 13-15 октомври и спирането на работата на централата затруднява дейността и на централите "Въча" и "Девин". От "Демократична България" попитаха тога защо аварията се прикрива като планов ремонт и кога ще заработи отново.

ВЕЦ Цанков камък
НЕК

Последва отговор от Министерствот, че от момента на встъпване в длъжност на служебното правителство не е имало прикрити аварии. Зам.-министърът на енергетиката Еленко Божков заяви, че във ВЕЦ "Цанков камък" е имало инцидент и веднага е започнал авариен ремонт. Той обясни, че повредата е в напорния водопровод на централата, вследствие на откъсната табла от бързопадащ савак.

"Подобен тип авария не влияе по никакъв начин на сигурността на енергийната система и на нормалното потребление на електрическа енергия", обясни Божков. 

Отделянето на долния сегмент от табления затвор не е причинило поражения по съоръженията на централата и конструкцията на тръбопровода. По време на престоя на централата няма пропуснати ползи, поради акумулираните водни обеми в язовир Цанков камък, обявиха от НЕК след успешния ремонт. 

Властта отговори: Имало ли е авария във ВЕЦ „Цанков камък“

Благодарение на интензивната работа и високия професионализъм на служителите на НЕК и на специализирана фирма с подемна техника, изваждането на долния сегмент от табления затвор, тежащ  7 400 kg, от напорния тръбопровод с обща дължина 650 m, беше извършено за по-малко от четири дни. Тази изключително сложна операция е безпрецедентна в историята на българската енергетика и е поредно доказателство за капацитета на инженерите и експертите, работещи в компанията. В дейностите се включи и Електроенергийният системен оператор, който оказа съдействие със служители и техника.

Таблата беше извадена на работна площадка във водовземна кула, където от страна на НЕК бяха извършени необходимите възстановителни дейности. В ремонтната база на компанията бяха изработени нови, по-надеждни осигурителни елементи, които да гарантират експлоатационната сигурност на съоръжението.
Допълнителна информация за Хидровъзел Цанков камък

ВЕЦ Цанков камък
НЕК

Хидровъзел Цанков камък е разположен в Западните Родопи, изграден е на река Въча и се използва изключително за производство на електрическа енергия. Той представлява трето стъпало от каскадата Доспат – Въча. Самата каскада е обект с комплексно използване на водните ресурси – за промишлено водоснабдяване, напояване и електропроизводство. Язовир Цанков камък акумулира воден обем от 110.7 млн. m3 и е с дължина 15 km.

Основни подобекти на хидровъзела са едноименните язовирна стена, водноелектрическа централа с инсталирана мощност 85 MW и малка ВЕЦ с мощност 1.3 MW за осигуряване на екологичен приток в р. Въча.

Язовирната стена е единствената в държавата ни бетонна, двойно дъгова, симетрична с височина 130,5 m, което я прави една от най-високите в България. Дължината е 464 m, а дебелината в основата е 27,6 м.

Съоръженията са с технологично оборудване съгласно най-високите международни стандарти, които са в пълно съответствие с изискванията на Международната комисия по големите язовири за мониторинг на такива язовирни стени. Хидровъзел Цанков камък е с пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството.
НЕК