Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 20 април 2022 г. за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

КС образува дело за решението АПИ да плати само половината пари на пътните строители

В началото на май ГЕРБ внесоха в КС решението, с което парламентът разреши на АПИ да изплати 50% от сумите по сключени договори за ремонт на пътищата.

Според бившите управляващи то е противоконституционно.

Депутатите приеха да се платят половината пари на пътните строители

"С това решение на практика изпълнителната власт сне от себе си правомощията да управлява пътищата и ги делегира на Народното събрание, което противоречи на чл.4 от Конституцията. Това е принципът на правовата държава. Както Министерският съвет няма право да приема закони, така и НС няма право да разглежда договори, да прекратява договори, да се произнася изобщо по договори. Това е абсолютно противоконституционно", каза тогава депутатът Радомир Чолаков.

КС