/ Министерство на здравеопазването
Министерството на здравеопазването обмисля разработването на мобилно приложение на Справочник за диагностика и лечение на COVID-19. След повече от една година от обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирус SARS-Co-V-2 се натрупа мащабен опит най-вече в страните с развито здравеопазване, като за този период се разработиха систематизирани терапевтични подходи. Те са базирани на рецензирани доказателства от клинични проучвания и мета-анализи, включващи стотици хиляди участници. Положителните практики и доказани научни факти се събират и обобщават непрекъснато, съобщават от здравното министерство.

Парите за работещите на първа линия ще се изплащат по нови правила

Към настоящия момент, въпреки че липсва все още ефективно противовирусно лечение, придържането към строго прилагане на тези протоколи и препоръки позволи значително намаляване на смъртността от COVID-19, съкрати продължителността на болничното лечение и намали значително процента на тежки последици от болестта, а също така оптимизира и финансовото изражение на лечението, допълват в прессъобщението.

С оглед на всичко това в началото на месец юни тази година в Министерството на здравеопазването беше създадена работна група, която да изготви систематизиран терапевтичен справочник за лечение на инфекцията, който да е с препоръчителен характер. Работната група се обедини в посока изготвяне документ съдържащ две части - „ядро“ - основен документ, който да обединява и представи на българските лекари в обобщен вид водещия международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, на базата на създадените и приложени към момента протоколи, които са проверени и изпитани и доказали се като надеждни.

Кацаров: Не очаквам хаос заради сертификатите, но се ядосвам, защото обичам нещата да стават бързо

Втората част представлява „експертна основа“, включваща препоръки на уважавани български експерти в отделните направления на медицинската наука и практика, експертни становища за диагностика, терапия, наблюдение, профилактика, поведение при пациенти с коранавирус, съобразени с регионалните особености и медицински стандарти. Основният съществуващ интерактивен справочник за лечение на COVID-19, служещ за „ядро“, познат и одобрен преди около два месеца от Българския лекарски съюз и всички регионални колегии, се допълни и частично преработи. Бяха добавени нова информация и интерактивни фигури, както и хиперлинкове, а документът, изработен от кооридинаторите на работната група д-р Трифон Вълков, д-р Георги Димитров и д-р Димитър Димитров е достъпен на интернет платформите на МЗ и БЛС.

Закриват и Националния ваксинационен щаб

Поради стремежа на експертите от работната група за изчерпателност към предоставения материал, динамичните промени по отношение на диагностиката и терапията, възможността да се адаптират експертните становищата по интерактивен начин и поради краткия период за реакция, втората основна част или така наречената „експертната основа“, ще бъде интегрирана към ядрото във възможно най-кратък период от време. Като цяло стремежът на работната група е този проект да се менажира динамично, своевременно, устойчиво във времето и той да бъде съобразен с последните научни доказателства в медицинската наука и в частност с проблемите на COVID-19.

Обсъжда се възможността за създаване в бъдеще на мобилно приложение /апликация/ на документа.

Като цяло работната група не претендира за изчерпателност и актуалност на предоставената информация и си запазва правото, при поява на нови рецензирани данни и становища от експертните съвети, да променя съдържанието на документа.