Националната референтна лаборатория потвърди днес инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине в провадийското село Тутраканци, област Варна, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
 
Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден обект тип "заден двор" e постъпил в БАБХ на 30 август т.г., в резултат от разяснителната кампания за опасностите от африканска чума по свинете (АЧС), предприета от БАБХ.

БАБХ: Тази вечер всички свине в село Тутраканци ще бъдат евтаназирани и загробени

В засегнатия животновъден обект са отглеждани общо седем прасета за угояване. Незабавно взетите проби са изследвани и потвърдени положителни за наличие на вируса на африканска чума по свинете от Националната референтна лаборатория.
 
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се предприемат мерки за ликвидиране на огнището и ограничаване разпространението на заболяването. Също така се обявява 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат Тутраканци и село Бозвелийско. Обявява се и 10 км наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от варненските общини Провадия, Аврен, Долни Чифлик и Дългопол.

Над 123 000 прасета умъртвени в Румъния заради чумата по свинете
 
В тези населени места ще започне преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС, ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти с домашни свине.
 
В област Варна се забранява търговията, придвижването и транспорта на домашни свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се организиране на пазари и изложби на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на Източнобалканската свиня. Тези породи незабавно трябва да бъдат затворени във фермите.

Готова е оградата, издигната по границата с Румъния заради чумата по свинете
 
Собствениците на убитите животни ще получат обезщетение съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

От 19.30 ч. в сградата на БАБХ на "Пенчо Славейков" в София се свиква извънредна пресконференция по повод първото огнище на Африканска чума по свинете в страната, съобщиха от агенцията.

Съмнения за африканска чума във варненско село