С 556 872 283 лв. е ощетен държавният бюджет. Това е показала проверката в Агенцията за държавна финансова инспекция в бившата Държавна комисия по хазарта (ДХК). Това съобщиха от финансовото министерство.

В доклада се установява, че за проверения период 01.01.2014 – 31.12.2019 г. организаторите на хазартни игри не са заплащали целия размер на таксата, дължима по Закона за хазарта. Това е ставало чрез решенията на комисията по хазарта, с които са утвърдени правилата им. 

Направените констатации потвърждават и друго закононарушение - за поддържане на лиценз за организиране за на едни и същи хазартни игри се заплащали формирани по различен начин държавни такси.

Това потвърждава и направените заключения в предходния доклад на Агенцията от януари 2020 г. за липсата на контрол от страна на Държавната комисия по хазарта, която не е приела общи правила и методология, в които да се регламентират начините на облагане на хазартните игри по разновидности, заключват от министерството.

Втората проверка на Държавната комисия по хазарта, която понастоящем е закрита и с правоприемник Националната агенция за приходите, е свързана със законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от страна на хазартните оператори – „Ню Геймс“ АД, „Национална лотария“ АД, „Еврофутбол“ ООД и „Евробет“ ООД.

Докладът е предоставен на прокуратурата на Република България и става публичен с разрешение по чл. 198 от Наказателно-​процесуалния кодекс.