/ БТА
Кметът на София Йорданка Фандъкова внесе в Столичния общински съвет (СОС) проекта за бюджет на София за 2021 г. Бюджетът е внесен в електронен вариант пет дни преди крайния срок, определен за тази година, съобщиха от Столичната община.

През последните няколко седмици по проекта беше проведена широка дискусия - както по време на общественото му обсъждане на 1 февруари, така и при представянето му пред отделните политически групи в Общинския съвет, национално представителните синдикални и работодателски организации.

София с мобилна станция за измерване качеството на въздуха

Всички направени предложения са разгледани и взети предвид, като някои от тях са отразени във внесения вчера проект. Намалени са приходите от дивиденти, така че за градския транспорт да бъдат отпуснати допълнително 1,5 млн. лв.

Увеличени са заложените приходи от данъка върху възмездното придобиване, като са взети предвид резултатите от този данък за януари тази година. Бюджетът на София за 2021 г. е съобразен с влиянието на пандемията върху икономиката на града, което се отразява значително върху приходите от такси и някои данъци в общинската хазна.

В проекта за бюджет са отразени усилията на Столичната община за изграждане на стратегическата инфраструктура в града и ремонти в кварталите, за изграждане на нови детски градини и ясли, както и за подобряване на качеството на въздуха и екологичен градски транспорт.