Общините ще въвеждат зони с ниски емисии, в които няма да се допускат замърсяващи автомобили
Общините ще въвеждат зони с ниски емисии, в които няма да се допускат замърсяващи автомобили. Това реши Народното събрание с промени в Закона за въздуха, приети на първо четене. За да влязат в сила промените, трябва да бъдат приети и на второ четене в Народното събрание.

Стане ли това, по време на техническия преглед автомобилите ще се сдобиват с еко стикери. Влязат ли в зона с ниска емисия без да отговарят на критериите, са предвидени санкции - от 50 до 500 лева за физически лица и от 200 до 1000 лева - за юридически, предава NOVA. Тепърва ще се уточнява как точно ще се санкционират нарушителите заради законодателни пропуски.

Предложението за въвеждане на зони с ниски емисии беше прието единодушно но първо четене. Но с резерви от страна на левицата дали подобна мярка ще е ефективна за страната ни.

„Знаем, че България е в наказателна процедура по отношение на качеството на въздуха. Сигурни ли сме, че точно тези промени ще помогнат”, попита Атанас Костадинов от БСП

„По този начин се цели точност и яснота - кметове да прилагат по-ефективно мерките и да упражняват строг контрол по тяхното спазване”, обясни Станислав Иванов от ГЕРБ.

От днес започнаха 72-часавите тестове за новата мобилна станция за качеството на въздуха, съобщиха от Столична община.

"Мобилната станция е на Столична община и ще измерва компонентите, характеризиращи качеството на атмосферният въздух". Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева.

Данните ще се отчитат в реално време, а станцията ще работи 24 часа. Първите 7-часови пробил ще се извършат в кв. “Павлово“ в базата на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, а от другата седмица станцията ще бъде позиционирана в район „Панчарево“.

След това тя ще бъде предадена на Столичната община за измерване в различни райони, като първи ще е „Красна поляна“, съобщи също Билева.

Данните ще могат да се проследят от гражданите на сайта https://air.sofia.bg/. По този начин допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух и с тази мобилна станция, каза също Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

Провеждането на 72-часовите функционални тестове се извършва с цел установяване на безпроблемната работа на станцията. След което ще бъде извършено окончателното въвеждане в експлоатация на автоматичната измервателна станция.

През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40µg/m3) за показател ФПЧ10.

"Очакваме окончателните данни да бъдат публикувани в годишния бюлетин на ИАОС. Това е втора поредна година, (както през 2019 г., а така също и през 2020 г.) през която успяваме да запазим и да продължим положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10", посочи още Билева.

Данните дори показват, че годишните стойностите за 2020 г., са по-ниски отколкото през 2019 г., това показват измерванията на Изпълнителната агенция по околна среда, предоставени на Столичната община.
 
Зам.-кметът по екология съобщи, че е подготвена и новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 (ПКАВ) и документът ще бъде внесен в Столичен общински съвет.

Въвеждат екостикери за автомобилите (ВИДЕО)

Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026” и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
 
Като една от новите мерки в програмата е мобилната станция за измерване на въздуха. В програмата се предвижда и въвеждането на нискоемисионни зони.

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова, в момента Народното събрание разглежда предложенията за промени в Закона за атмосферния въздух, в които се предвижда механизъм, по който общините ще въвеждат реда и контрола по въвеждането на нискоемисионни зони.
 
Много важно за качеството на въздуха са и непрекъснатите проверки, които организира Столичен инспекторат. Директорът на инспектората инж.Веска Георгиева съобщи, че са идентифицирани източниците на замърсяване.

Екипите на Столичен инспекторат е извършил от началото на годината 292 броя проверки на строителни обекти, както и за начина на отопление и вида на използваното гориво във и фургоните за работници. За установени нарушения са съставени 73 акта.

Установени са и нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили - липса на чергило при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси и са съставени 3 акта.