/ Прокуратура на Република България
Прекратиха производството срещу Пламен Бобоков и секретаря на президента Пламен Узунов за търговия с влияние, съобщи Софийска градска прокуратура. Според държавното обвинение е било установено, че деянията не съставляват престъпления. 

Софийска градска прокуратура с постановление прекрати наказателно производство, водено срещу П. У. и П. Б. за други престъпления. Делото, което е прекратено, е образувано на 18.06.2020 г. по отделени материали от досъдебно производство на Специализирана прокуратура и е водено за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК.  В хода на разследването са събирани и проверявани доказателства за това дали за времето от месец ноември 2019 г. до края на месец януари 2020 г. в гр. Русе и гр. София е сговорено с едно или повече лица да бъдат извършвани в страната или чужбина престъпления по чл. 304б от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 (три) години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта. В хода на разследването в качеството на обвиняеми са били привлечени П. Б. и П. У. - за престъпен сговор (чл. 321, ал. 6 от НК) и за престъпления по служба (чл. 282, ал. 2 от НК). От събраните при условията и по реда на НПК доказателства е било установено, че деянията не съставляват престъпления.

Продължава разследването срещу Атанас и Пламен Бобокови
за нерегламентирано управление на опасни отпадъци, съобщи още Софийска градска прокуратура. 

"СГП продължава разследването срещу А. Б. и П. Б., както и срещу други лица, които бяха обвинени от Специализираната прокуратура за участие в група за нерегламентирано управление на опасни отпадъци", съобщават от държавното обвинение. 

СГП припомня, че по това досъдебно производство А. Б. е обвинен за това, че е ръководел организирана престъпна група, чрез която в период от около пет години, с користна цел, са извършвани престъпления по чл. 282 (престъпление по служба); чл. 311 (лъжливо документиране); чл. 353б (управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда); чл. 353в (управляване на отпадъци не по установения ред) и чл. 353г (трансграничен превоз на опасни отпадъци в нарушение на установения ред), както и за това, че е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери (чл. 255, ал. 3 от НК). П.Б. е обвинен за участието си в организираната престъпна група.