Специалните разузнавателни средства (СРС) и наследството, което остава по тяхна линия от закрития спецсъд, са най-голямата трудност, с която се сблъскваме. Това казапредседателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов в интервю за БТА.

Той посочи, че недовършените дела от закрития на 27 юли спецсъд са 143 и те ще бъдат догледани от съдиите, които са ги започнали. Други 54 дела, по които има само внесен обвинител акт, са преразпределени. Най-голямото от тях е над 500 тома. То е срещу Бобокови, каза Трифонов.

Председателят на СГС посочи, че към този момент СГС ще работи в две сгради - на Съдебната палата и на бившия спецсъд, защото в самата палата няма място.
Следва пълният текст на интервюто:

- Измина точно месец от закриването на спецсъдилищата. Делата, които бяха започнати, ще трябва да бъдат довършени от съдиите, на които са разпределени, но административно те вече се намират в СГС. Колко започнати дела наследихте и каква е съдбата им?

Близо 9 часа продължи общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС

- Висящите дела са 143. Това са процесите, по които има определен съдия-докладчик, съдебен състав и вече е проведено разпоредително заседание. Те ще бъдат догледани от съдиите от вече закрития специализиран съд. Извън тях, има още 54 дела с внесен обвинителен акт, но без проведено първо заседание. Тези дела са преразпределени на случаен принцип, като 42 от тях са се паднали на съдиите от наказателното отделение на СГС, а останалите 12 - при съдиите от вече закрития съд. Като обем най-малкото от тези 54 дела е осем тома, а най-голямото е по обвинението на Бобокови - 526 тома, други са с по 200-300 тома. По 20 дела има материали с класифицирана информация. Въпреки съдебната ваканция вече 10 от преразпределените дела са насрочени за разпоредително заседание.

- А какво става с всички СРС?

-Имаше сериозни притеснения. Правомощията, които досега бяха на специализирания съд, вече са на СГС. Очакваме сериозно натоварване по посока на разрешенията, които тепърва ще бъдат дадени, защото досега те бяха разглеждани от петима души - двама в СГС и трима в спецсъда, а сега оставаме само двама. По въпроса за разрешенията и кой ще контролира изпълнението им, преди време разговарях с председателя на спецсъда съдия Мариета Райкова. Без да коментирам правилно ли е или не, но те бяха възприели, че ще дават разрешения за СРС  само до 27 юли - денят на закриването на спецсъда.

- Те така или иначе нямат правомощия след това...

- Така е, но въпрос на тълкуване е, ако бяха дали разрешение за СРС на 1 юли и то беше за след 27 юли, дали отговаря на закона.

- Но кой ще наблюдава срочността и на кого ще се представя доклад за ефективността на приложените СРС?

- Държавна агенция технически операции също наблюдава срочността. Те много добре знаят срока за всяко СРС.

- Реши ли се битовият проблем? Имаше въпроси в колко сгради ще е СГС, кой да остане да работи в Съдебната палата? И най-вече - всичко от сградата на спецсъда ще бъде ли преместено в Съдебната палата? Или и СГС ще бъде „разкрачен“ между две сгради?

- На този етап ще бъдем. За да има кардинално решение на проблема със сградния фонд, трябва да приключат ремонтите в старите сгради на районния съд на бул. „Драган Цанков“ и на техникума на бул. „Ал.Стамболийски“. Доколкото знам, има договори, вървят ремонти и се очаква до две години да са готови. И след като пленумът на ВСС вземе решение, ще има окончателно разпределение на съдилищата по съдебните сгради в София. Дотогава ще работим и в двете сгради.

Йорданова: Закриването на спецправосъдието не е лесна задача

- А къде ще настаните преназначените от спецсъда в СГС съдии?

- Място в Съдебната палата няма. Голяма част от тях ще останат в старата сграда на спецсъда на ул. „Черковна“. Освен това в Съдебната палата няма място и за самите дела. И затова, за да няма разпиляване на дела и местене, всичко ще си остане там, където е.

- А какво ще правите с преразпределените дела, по които ще има много подсъдими? Залите в Съдебната палата могат ли да ги поберат и като цяло ще стигнат ли?

- По-скоро това е въпрос на практическо решение, което ще се наложи в процеса на работа.

- Но това може да се наложи още утре да бъде решено?

- Може и затова залите на спецсъда ще продължат да бъдат ползвани. Законът влезе в сила през съдебната ваканция, решението на Конституционния съд също излезе по време на нея, но след като тя свърши, имаме готовност да направим работно съвещание с колегите от наказателно отделение, за да си поговорим как те виждат нещата. Но, според мен, няма никаква пречка съдии от СГС да правораздават в сградата на спецсъда, която е предоставена за стопанисване от СГС. Там залите са подходящи за дела с по-голям брой подсъдими и участници.

- А как ще работят съдиите, чиито дела са в сградата на спецсъда, а кабинетите им са в Съдебната палата?

- Идеята е съдиите, които решат да гледат делата в сградата на бившия спецсъд, да имат там работно място и да няма транспортиране на дела. Имаме готовност да назначим още шофьори, имаме и транспортни средства, за да превозваме дела от спецсъда в Съдебната палата, ако се налага.

- Помислихте ли какво ще правите с доказателствата, събрани чрез СРС-та и всички материали от тях?

Ушев: Идеите за закриване на спецправосъдието се появиха след като политици и богаташи станаха подсъдими

- Имахме срещи с ДКСИ и ДАНС и съгласувано с тях обособихме втора регистратура, за да няма приемо-предаване на папки. Ако не беше дадена тази зелена светлина, ние трябваше денонощно да приемаме и да предаваме секретни материали. Всеки лист хартия трябва да се предаде отделно.

- Казвате, че ще назначите шофьори, ще имате разходи по другата сграда. Има ли достатъчно пари в бюджета на СГС за всичко това, плюс за заплати на преназначените магистрати и служители?

- Ще трябва да се оправим в рамките на бюджета, който имаме. Нямаме друг избор. Има решение за презаверяване на сметките на СГС и има прехвърляне на средства. Те не са толкова малко, но ако има недостиг, ще поискаме. Нямаме избор. Всички партиди от спецсъда се прехвърлят на СГС.

- Смятате ли, че делата сега ще вървят доста по-бързо с оглед на това, че ще бъдат разпределяни между всички наказателни съдии?

- Зависи от човешкия фактор. Надявам се да няма забавяне. Този въпрос зависи и от поведението на страните. Това, което мога аз да направя, е чисто технически колегите да бъдат обезпечени със зали.

- Да обобщим - кое е най-голямо Ви притеснение във връзка с промените, коя е най-голямата трудност?

- Специалните разузнавателни средства и наследството, което остава по тяхна линия. До момента докладите от експлоатирано СРС, разрешено от спецсъда, се подаваха пред него. Но сега, тези дела и докладите отиват в съответния окръжен съд. Когато разрешението за използване на СРС е по оперативни разработки, в някои случаи заявителите изпращат доклад след прекратяване на използването на СРС до председателите на различни окръжни съдилища, а в същото време материалите по частното дело се намират в сградата на спецсъда. Това налага председателите да пишат писма, с които да изискат материалите по делото и ние да им ги изпращаме. Като обобщение мога да кажа, че на този етап не сме срещнали големи и неразрешими проблеми след влизане в сила на промените в закона. Създадохме организация, преразпределихме незапочналите дела, даже вече част от тях са насрочени. Стремим се да решаваме възникналите трудности на момента и досега мисля, че успяваме.
БТА