Не отчитаме ефектите, които търсихме, приоритизирайки Северозападен регион, посочи министърът на икономиката
Министърът на икономиката Даниела Везиева обяви резултатите от направения анализ за ефективността и устойчивостта на процедурите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

За периода 2014-2020 г. са сключени 2914 договора по проектни предложения на стойност 2,6 млрд. От тях 930 проекта в Северозападен регион, който бе приоритетен през целия програмен период на стойност 478 млн.

Осигуряват 60 млн. лв. допълнително на бизнеса за оборотни средства

Една трета от нередностите, които са общо 333, са в приоритетния за държавата Северозападен регион - те са 94 и са със стойност на корекция 24 млн. Най-много от нередностите са свързани с провеждането на обществени поръчки.

От анализа излизат на преден план 42 броя нередности, регистрирани в IT сектора, посочи Везиева. Фирми, които регистрират, че работят софтуери в Северозападен регион, а трудовите договори и работещите са на други места.

Везиева: Налага ни се да решаваме системни и кризисни проблеми

Идеята на този извод е да покажем, че държавата наистина се опитва да подпомогне бизнеса чрез грантовите схеми и е важно да виждаме ефекта от всеки един лев, който държавата инвестира в бизнеса и го подпомага. Косвените ефекти, които търсихме, приоритизирайки Северозападен регион, всъщност не ги отчитаме - нито се е подобрила жизнената среда в този регион, нито е намаляла вътрешната емиграция. Затова в следващите мерки, предвидени за целия план на възстановяване, управляващия орган заедно с консултанти, ще разработи допълнителни мерки за контрол, които да бъдат опростени и да дават ефект от контрола.

Към този момент имаме образувани две допроизводствени следствия през Европейската прокуратура, посочи Везиева. Проверките продължават, каза още тя.