/ Thinkstock/Getty Images
Държавата ще осигурява бавачки за децата, за които няма място в градините
94455
Държавата ще осигурява бавачки за децата, за които няма място в градините
  • Държавата ще осигурява бавачки за децата, за които няма място в градините
Родителите, които подават заявления за семейни помощи, да не предоставят вече копие от акта за раждане на децата си. Това предлага министерството на труда и социалната политика. По този начин ще бъдат облекчени над 600 хиляди семейства. Социалното ведомство обеща да намали броя на документите, които хората с увреждания подават, за да получат различни интеграционни добавки.

Улесняват процедурата за получаване на семейни помощи за деца

С европейски средства ще се субсидират създаването на 830 работни места предимно в областите от Северозападна България. По тази програма кметовете на населени места ще могат да осигуряват работа на безработни, които ще бъдат наемани от предимно от възрастни хора,  нуждаещи се от помощ в дома. Примерно пренасяне на дърва, уточни заместник-министър  на социалната политика Ивайло Иманов.

Детските добавки и помощите за деца с увреждания ще се отпускат по настоящ адрес на родителите?

"Самите общини ще вземат решение дали тази услуга ще се заплаща от хората или ще е безплатна", обясни той. От  1септември отново с европейски пари ще заработи схема, според която семейства ще могат да наемат детегледачи, когато детето няма място в детска градина.

Държавата ще осигурява бавачки на децата, за които няма място в градините

"Целта е да подпомогнем семействата, които имат желание и двамата родители да работят или ако е самотна майката да има реализация на пазара на труда, като ние ще поемем разходите по отглежданането на детето в рамките на 18 месеца в размер до една минимална заплата", посочи заместник-министърът Зорница Русинова.

Родители изкарват децата си хронично болни, за да ги запишат в градина

Режимът синя карта за наемане на висококвалифицирани чуждестранни работници също ще бъде облекчен, информира социалният министър Бисер Петков. "Едно от нещата, за които вече има съгласие, е да отпадне задължението след изтичане на срока на достъп до пазара на труда, лицето, което има синя карта да напусне страната, за да може да кандидатства за удължаване на този срок", каза той.

Социалният министър: Минимална заплата 650 лв. до края на мандата е реалистична

Няма да има промяна в пенсионния модел. През 2019 г. ще отпадне таванът на новоотпуснатите пенсии, посочи още министър Петков.