/ Sofia Photo Agency, архив
Детските добавки и месечните помощи за деца с увреждания ще се отпускат по настоящия адрес на родителите - това предвиждат промени в правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, публикувани за обществено обсъждане.
 
Срокът за обсъждането е до края на март, за да бъдат внесени за гласуване от Министерския съвет през април поради нужното въвеждане на реда за предоставяне на новия вид помощи за деца с трайни увреждания.
 
Той беше заложен в закона преди няколко месеца и предвижда размерът на помощта да е диференциран според степента на увреждане на детето.
 
Семействата на деца с 90 и над 90 процента увреждане ще получават по 930 лева месечно, родителите на деца с между 70 и 90 процента ще получават по 450 лева месечно, а за децата с процент между 50 и 70 помощта ще бъде 350 лева.
 
В проекта се регламентират също редът и сроковете за отпускане на помощите при преосвидетелстване на дете с увреждане - ако има промяна във вида и степента на увреждане, която не води до отпадане на правото на помощ, размерът на помощта се определя според новото решение на ТЕЛК.