Народно събрание
Народно събрание / БГНЕС
В първото заседание на парламента след изборната ваканция депутатите ще разгледат проект на решение за процедурни правила, по които да бъде избра нов председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Избират новия шеф на КПКОНПИ през ноември, няма да е Антон Славчев

Мястото остана вакантно след като Пламен Георгиев подаде оставка през юли, причина за която стана имотният скандал около пристройката на терасата му. Парламентът я одобри, а до този момент функциите му се изпълняват от неговия заместник Антон Славчев.

Пламен Георгиев събаря терасата си (СНИМКИ)

Депутатите ще трябва да решат какви ще са условията и реда за предлагане на кандидати, как ще се проведе изслушването им, както и да определят начина, по който кандидатурата да бъдат гласувани.

Бившият шеф на антикорупционната комисия става консул във Валенсия

В рамките на пленарното заседание депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в няколко данъчни закона. Част от тях предвиждат вече да не се представя документ в общината при прекратяване на регистрацията на превозно средство. Предлага се и нова формула за определяне на туристическия данък, която предвижда да се вземат предвид данните за броя предоставени нощувки през конкретния месец, който се съдържа в системата за туристическа информация, поддържана от министерството.

Друга група промени предвиждат възстановяване на предишни разпоредби, съгласно които при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация.