Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема 952 място от общо 20 531 висши училища в света в обявената в понеделник класация на Center for World University Rankings за 2023 г., съобщи пресцентърът на висшето училище.

Софийският университет е сред най-добрите в света

СУ е на 366-ото място сред висшите училища в Европа, сочат данните. 

Тhe Center for World University Rankings публикува най-голямата академична класация на световните университети.  В България Тhe Center for World University Rankings класира Софийския университет на първо място, а общият му резултат в класацията е 70,7.

Така СУ заема място сред най-добрите 4,7 процента висши учебни заведения в света в класацията на Center for World University Rankings за 2023 г.

Методологията на Тhe Center for World University Rankings включва седем показателя, групирани в четири области: качество на образованието, измерено с броя на университетските възпитаници, спечелили големи академични отличия, спрямо размера на университета (25%); заетост на възпитаниците, измерена с броя на възпитаниците на университета, които са заемали висши ръководни длъжности в големите компании (25%); качество на преподавателите, измервано от броя на преподавателите, които са спечелили големи академични отличия (10%); ниво на научните изследвания, включващо: продукция на научни изследвания (измерени чрез общия брой научни статии (10%); публикации (измерени чрез броя на научните статии, публикувани в списания от най-висок клас (10%); влияние на научните изследвания (измерено чрез броя на научните статии, публикувани в силно влиятелни списания (10%); цитирания (измерени чрез броя на високо цитирани научни статии (10%).
Димитрина Ветова/БТА