Софийският университет
Софийският университет / iStock/Getty Images
Софийският университет "Св. Климент Охридски" се изкачи на 551-во място сред световните университети в класацията QS World University Rankings by Subject за 2021 година. За поредна година постиженията на Софийския университет му отреждат място сред най-добрите университети в световен мащаб, а изследователската му дейност е оценена като висока, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Класацията предоставя независим сравнителен анализ за представянето на 13 883 университетски програми в 1440 университета, включващи 51 академични дисциплини и 5 широки факултетски области. Университетите се оценяват на базата на четири критерия: академична репутация, репутация сред работодателите, цитирания на публикации и H-фактор.
"Класацията оценява Физическия факултет на Софийския университет като най-добрия в страната и изтъква програмата по астрономия в Алма матер".

Другият български университет в класацията е Медицинският университет в София, който е на 601-ва позиция. Софийският университет се изкачи със 150 места в класацията QS World University Rankings за 2021 г., информират от висшето училище.