/ iStock/Getty Images
Общият индекс през април 2021 г. се увеличава с близо 10 на сто в сравнение със същия месец на 2020 г.
Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 9.8 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщи Националният статистически институт.

Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20 на сто, в преработващата промишленост - с 10.9 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 31.3 на сто, производството на каучук и пластмаси - с 9.4 на сто, производството на химични продукти - с 8.6 на сто, и при производството на хранителни продукти - с 6.8 на сто. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2 на сто, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през април се увеличава с 0.3 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6 на сто, в преработващата промишленост - с 0.2 на сто, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1.5 на сто.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3 на сто, както и при производството на химични продукти - с 2.2 на сто. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 4 на сто.
БТА