/ iStock/Getty Images
Цената за производство на хранителни продукти е скочила с 28.2%
Общият индекс на цените на производител нараства с 42.5% през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 103.0%, преработващата промишленост - с 25.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 4.3%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. спрямо предходния месец.

Значителен ръст е регистриран за месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

НСИ данни
НСИ

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 9.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%. По-високи цени са отчетени при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.9%, производството на химични продукти - с 2.8%, производството на тютюневи изделия - с 1.8%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 46.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 31.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 30.6%, производството на хранителни продукти - с 28.2%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 8.0% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.1%. Намаление на цените е отчетено в добивната промишленост - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

НСИ: България изнася почти половината от произведения ток

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 11.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.7%, производството на електрически съоръжения - с 1.2%. По-високи цени са отчетени при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 4.1%, и при производството на химични продукти - с 3.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 101.6%, преработващата промишленост - с 31.4%, и добивната промишленост - с 4.7%.

Спрямо юли 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 66.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 56.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 31.3%, и производството на хранителни продукти - с 29.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3.4% през юли 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 22.2%, ставя ясно от публикуваните данни на НСИ. 

 
НСИ