Нено Димов
Нено Димов / БГНЕС
Ревизия на обхвата на мрежата Натура 2000 в България може да настъпи, ако бъдат приети промените в Закона за биологичното разнообразие, представени от екоминистъра Нено Димов.
 
Според тях се въвежда задължението държавата да проверя първичните данни, на базата на които се взимат решения, а в резултат на тези проверки могат да настъпят и промени.

С нова технология за производство на контейнерни фиданки ЮЗДП възстановява увредени гори от НАТУРА 2000
 
Другите готвени изменения са свързани с децентрализацията при взимането на решения за управление на зоните Натура, както и създаването на регионални планове за управление. Ако промените в Закона бъдат приети в този вид обаче, природозащитни организации плашат с протести.  
 
Представените промени в Закона за биологичното разнообразие се готвят от три години, обяви министърът на околната среда Нено Димов. А ето и акцентите в тях, които той открои:
 
„На първо място това е, че се въвеждат задължителни изисквания за разработването на териториални планове за управлението на зоната Натура, като философията на тези планове е да се дава приоритет на активните мерки пред забраните. Извън националните органи, които се създават, се задава водеща роля на регионални органи за управление. И, разбира се, това ще бъде под ръководството на представителите на държавата, в частност на районните инспекции по околна среда и води. Третият акцент, върху който искам да се спра, това е начинът, по който оттук нататък държавата трябва да взима мотивирани и обосновани решения за зоната Натура, а това трябва да става единствено и само през данни, първични данни, които да бъдат проверени за своята достоверност, нещо, което до този момент не е било задължение на държавата.“

Национален форум „Моето зелено бъдеще“
 
Именно по силата на тези проверки за достоверност на данните след приемане на промените зоните от мрежата на Натура 2000 в страната могат да се променят. Ето защо:
 
„34,8% от територията на страната е, колко процента от тези са попаднали по погрешка не мога да кажа, това е изключително сложна информация, но когато има възможност след приемането на този закон да имаме достоверна информация и проверена, ще се даде шанс всичко, което е сбъркано да бъде коригирано. “
 
Предстои промените да бъдат внесени в Министерския съвет. А междувременно от Коалиция, за да остане природа в България обявиха на страницата си в социалните мрежи, че „Целият законопроект практически обезсмисля Натура 2000“. От Коалицията добавят, че, ако промените бъдат приети, диалогът ще се води основно на Орлов мост. А това е на практика едно от най-емблематичните места за протести в страната.