/ iStock/Getty Images
Атанас Мулетаров е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД. Той е избран с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Мулетаров има дългогодишен опит в „Напоителни системи“ ЕАД, като от 2011 г. до момента е бил директор на дирекция „Собственост и наеми“ в Централното управление на дружеството.

През февруари тази година бе избран нов борд на директорите на "Напоителни системи" ЕАД. За изпълнителен директор на дружеството бе назначен Николай Чалъков, съобщи тогавашният министър на земеделието Иван Иванов.

Рокади и в борда на директорите на „Напоителни системи”

Одитният доклад тогава е установил, че в "Напоителни системи" ЕАД е нарушена финансовата дисциплина и има вероятност то да бъде декапитализирано. Одитът е установил и нарушения в обществените поръчки, които са извършвани в полза на определени фирми, като други са дисквалифицирани, посочи министър Иванов. По думите му има индикации за измама, поставили под риск използването на европейски средства за ремонт на напоителните съоръжения по Програмата за развитие на селските райони. Всички тези заключения са изпратени за проверка към МВР и Държавна агенция "Национална сигурност".
БГНЕС