/ iStock/Getty Images
Министерството на външните работи не е преставало през последните дни да работи активно за изтеглянето на българските граждани от Афганистан, като тяхната евакуация е наш непосредствен приоритет. Това съобщиха от МВнР.
 
В условията на непрекъснато променяща се, сложна и несигурна обстановка МВнР информира своевременно българското общество за хода на евакуацията, при строго съблюдаване на сигурността на засегнатите граждани.

14 българи са напуснали Кабул, още петима чакат евакуация

Тъй като процесът на евакуация не е приключил, се обръщаме с призив към представителите на медиите, както и към гражданите, да се въздържат от огласяването на подробности около обстоятелствата по изтеглянето на българските граждани от Афганистан, които биха могли да застрашат сигурността както на вече изведените ни сънародници, така и на тези, които предстои да бъдат евакуирани и на партньорите, които ни
оказват съдействие.

Четирима български граждани чакат евакуация от Кабул
 

Както съобщихме по-рано, към този момент извън Кабул са изведени 14 български граждани, а четирима са на сигурно място и им предстои евакуация в следващите часове. МВнР е в постоянен контакт със сънародниците ни и оказва съдействие за тяхното изтегляне от страната и по-нататъшното им придвижване до България.