/ Министерски съвет
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2022 г.

Хванаха охранители да крадат гориво от склад на Държавен резерв


Одобрените допълнителни разходи в размер на 1 411 301 лева по бюджета на агенцията за 2022г. ще послужат за възстановяване на държавни резерви,представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и болнично-медицинско оборудване, необходими за преодоляване на последиците от кризисни ситуации, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет след проведеното редовно заседание. 
 
Министерски съвет