/ БТА
Служебното правителство отмени три решения на кабинета "Петков".

ОИСР започва преговори за присъединяване с България и други пет страни

Едното от тях е организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В началото на годината страната ни получи покана за присъединяване към ОИСР, по-известен като "клуба на богатите". Там  членуват 38 държави, повечето от които са смятани за много развити и имат високи доходи и висок индекс на човешко развитие.

Служебния кабинет също така отмени одобрения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.

136 държави от ОИСР се споразумяха за 15% минимален корпоративен данък

Последното отменено решение касае безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол, отбелязват от МС.
МС