/ БГНЕС
Миграцията е чувствителна тема, която често е обект на умишлена дезинформация. Това явление е опасно, заяви българският еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. Тя взе участие в кръгла маса на тема: „Управление на миграционната политика в контекста на изборите за Европейски парламент“, чийто домакин е българският парламент. В своето изказване Габриел отбеляза, че с наближаването на изборите темата заема все по-централно място в политическия дебат.

„През 2018 г. са установени около 150 000 пристигания по външните граници на ЕС, което е с 25% по-малко, в сравнение с 2017г. Това е най-ниското ниво от 2013 г. насам и е над 90% под пиковата за миграционната криза 2015 г. Несъмнено днес имаме напредък към по-доброто, по-защитеното управление на външните ни граници“, отбеляза българският еврокомисар.

Упражнение с фиктивни кибератаки в ЕС през април

Според нея най-добрият начин за справяне с миграцията е да бъдат атакувани първопричините за нея. „За това и ЕК, чрез доверителния фонд за Африка, подпомага повече от 5,3 млн. уязвими души в момента. Над 600 хил. души са получили подкрепа за реинтеграция след завръщането си в страните за произход. Засилихме действията си за преодоляване на законната миграция и за борба с контрабандата на мигранти“, отчете още Мария Габриел. Тя специално подчерта и ролята на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и призова дебатът да не се фокусира единствено върху броя гранични служители.

Българският еврокомисар припомни още, че за да бъдат всички мерки ефективни, те трябва да получат адекватна финансова подкрепа. Според нея именно това е и причината ЕК да предложи тройно увеличение на бюджета за миграция в следващия програмен период. „Сега разполагаме с 13 млрд. евро. Предложението на ЕК за периода 2021-2027 г. е 34,9 млрд. евро“, уточни тя.

Руски хакери са заподозрени за кибератаки срещу ЦИК и МВР

В заключение Мария Габриел отправи послание към всички европейски държави. „Силата ни няма да е в големината на бюджета. По-важно е той да бъде правилно ориентиран към необходимите приоритети. Всички знаем до какво води голямото разпиляване. Нека ясно дефинираме правилния набор от приоритети – подсигуряване на външните граници, по надеждна и ефикасна визова политика, подкрепа за държавите-членки, по-голяма гъвкавост и реакция при спешни случаи, по-добра координация“, призова тя.
БГНЕС