Български лекарски съюз (БЛС) сезира прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за незаконосъобразни действия от страна на ръководството на НЗОК, съобщиха от БЛС.

Незаконосъобразните действия от страна на ръководството на НЗОК са по прилагане на Закона за бюджета на НЗОК и Закона за здравното осигуряване, уточняват от БЛС.

От БЛС посочват, че съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. неусвоените до 30 септември средства за здравноосигурителни плащания могат да се използват при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС, съответно БЗС.

Проф. Петко Салчев заявява пред членовете на Надзорния съвет на 7 октомври, което е видно от стенограмата на заседанието следното:

„До края на годината Надзорният съвет взима решения за преразпределение на средствата за какво ще стане, както си е по закон. Има две възможности, както винаги се е правило. Предлагаме на лечебните заведения да вземат авансово за януари, тъй като ние януари е декемврийското ни отчитане, за да могат да се покрият разходите през зимата. Другият вариант е – средствата се преразпределят по другите здравноосигурителни плащания, както си е по реда на закона. В МДД имаме очакван недостиг, при лекарите по дентална медицина също. Тъй че, ако останат средства, те ще бъдат разпределени с решение на Надзора“.

БЛС: Парите на НЗОК да не се разпределят под натиск

Според БЛС, казаното от проф. Салчев е в нарушение на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. и повдига въпроса еднолично ли Надзора на НЗОК ще преразпределя средствата, игнорирайки договорните партньори БЛС и БЗС. Подобно поведение нарушава законодателството на страната и е опит за еднолично налагане на решения,които са в ущърб на колегите лекари, съобщава лекарският съюз.

"БЛС категорично се противопоставя на опита за незаконно използване на средствата на здравноосигурените лица", гласи изявлението.

Българският лекарски съюз в понеделник пусна още една позиция по темата: "БЛС няма да позволи да бъде изнудван с пиарски подходи и всяване на паника сред лечебните заведения от страната. Парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на Касата, за да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. Български лекарски съюз изпълнява и ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното разпределяне и разходване на тези средства. В тази връзка сме готови при съмнение за злоупотреби и опит за прикриване на средства от страна на ръководството на НЗОК да сезираме компетентните органи", посочиха от БЛС.