Снимкта е илюстративна 
Снимкта е илюстративна  / iStock/Getty Images
МЗ обяви процедура за договаряне без предварително обявление за закупуване на 6 хеликоптера за спешна медицинска помощ. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. 

Първият хеликоптер трябва да бъде доставен на 1.12.2023 г. , става ясно от документите за обществената поръчка. Гаранционният срок на хеликоптерите ще е 36 месеца или 1000 летателни часа. Прогнозната стойност на обществената поръчка за закупуването на 6 броя хеликоптери е както следва: 102 589 827,80 лв. без ДДС или 123 107 793,36 лв. с ДДС за 6 хеликоптера и тяхната доставка. 

Решението да се премине към директно договаряне с фирмата, участвала в предходната процедура, е обсъдено и взето в петък, 6 януари 2022 г. Предложението е направено от ресорния заместник-министър д-р Тома Томов, който е упълномощеният представител на МЗ за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки. Отчетена е вероятността единственият участник, подал оферта в откритата процедура - Leonardo S.p.A., да участва отново в кратките срокове, които позволява процедурата на договаряне, като съответно подобри офертата си и приеме поставените от възложителя условия и график за изпълнение на поръчката.

В ход е новата обществена поръчка за медицински хеликоптер

Провеждането на процедурата по договаряне без предварително обявление по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ" ще осигури необходимата бързина на възлагането, с цел гарантиране на необходимото технологично време за доставката и приемането на първия от общо шест хеликоптера в рамките на 2023-та година.

Договарянето се очаква да се проведе в рамките на няколко дни, за да се види дали единствената фирма, която се яви на прекратената процедура, сега ще може да изпълни заданието за доставка на 6 медицински хеликоптери.

Припомняме, че предвид прекратяването на предходната процедура, поради недостатъчно финансиране в настоящата, е предвидена възможност за национално дофинансиране, в случай че такава необходимост възникне в хода на процедурата по възлагане.