/ БГНЕС
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за концесиите относно плажовете
Парламентът прие промени в Закона за концесиите, свързани с морските плажове, информира „Фокус“. Промените са внесени от Министерски съвет и за тях гласуваха 116 народни представители, „против“ 1 и „въздържали се“ – 30. С предлаганите в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за концесиите се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж.
 

Съгласно текстовете министърът на туризма извършва подготвителните действия за възлагане на концесии за морски плажове при условията и по реда на този закон. Приетите текстове регламентират, че министърът на туризма ще може да внася в Министерския съвет предложения за възлагане на концесии за морските плажове.

Обсъждат намаляване на таксите за чадър и шезлонг по морето

С промените министърът на туризма ще може да организира процедурите за определяне на концесионер, да сключва концесионните договори, да провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове, да сключва наемните договори и да организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем.

От парламентарната трибуна министърът на туризма заяви, че правителството се е обединило с туристическия сектор, за да бъде иницииран задълбочен дебат за концепцията за цялостно развитие на българското Черноморие, а не само да се действа "на парче".

ПУДООС ще финансира изграждане на пречиствателни станции в селища по Черноморието с под 2000 жители


"След като проведохме поредната среща с представителите на концесионерите и на целия сектор - хотелиери и ресторантьори, които отговарят за предлагането на добър и качествен туристически продукт, се обединихме около идеята да стартираме един по-сериозен и стратегически дебат за цялостното развитие на българското Черноморие. Не на парче отново да мислим в една посока дали трябва само да категоризираме плажовете и кои плажове, а през призмата на това какви туристически продукти бихме искали да предлагаме по Черноморието, така че България да бъде конкурентна туристическа дестинация", подчерта Ангелкова.
Агенция Фокус