/ пресцентър, ДПС
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган ще бъде поканен на изслушване на следващото заседание на временната парламентарна комисия за изясняване на фактите и обстоятелствата относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк "Росенец".

Предложението за изслушване направи председателят на комисията Калоян Янков. Хамид Хамид от ДПС възрази на предложението, като отбеляза, че има документация за имотите в Лесопарк "Росенец", но предложението беше прието. По думите на Хамид заседанието е "едно предизборно шоу на колегите, които на гърба на г-н Доган искат да станат пак депутати". Според него не е имало кворум, затова решението не е валидно.

Остри реплики между депутати заради комисията „Росенец“

Базата в Лесопарк "Росенец" е била ползвана от 2016 г. по четири месеца годишно до 2020 г. от почетния председател на ДПС Ахмед Доган, съобщи по-рано за медиите Калоян Янков, след изслушване на началника на НСО ген. Емил Тонев.

Директорът на ДНСК Арх. Влади Калинов, който също беше изслушан от комисията, коментира пред медиите, че ДНСК е направила проверка за сградите в Лесопарк "Росенец", като за резултатите са уведомени всички държавни органи, имащи отношение.

След спор в парламента: Депутатите създадоха Временна анкетна комисия за "Росенец"

"Там има само два обекта, от категорията на ДНСК, всичко останало е от категорията на общинската администрация. Осемнайсет обекта, от които за четири е установено наличието на строителни книжа, три не са въведени в експлоатация, четвъртият е трафопост.", каза арх. Влади Калинов като добави, че за два от обектите има данни за държавно приемане на Акт 16.
БТА