Какво откри служебният кабинет при ревизията в министерствата
92552
Какво откри служебният кабинет при ревизията в министерствата
Ревизия на кабинета Борисов 2
  • Какво откри служебният кабинет при ревизията в министерствата
  • Ревизия на кабинета Борисов 2
Служебният премиер Огнян Герджиков представи доклад от извършените проверки по министерства с акцент върху процедурите за обществените поръчки. Още на първото заседание на служебния кабинет Герджиков възложи на министрите да направят ревизиите.

Служебният кабинет прави ревизия на обществените поръчки, Герджиков призова за безкомпромисност

При представяне на обобщените резултатите служебният премиер обясни, че към момента в девет министерства не са установени драстични нарушения по процедурите за обществени поръчки. Има единични случаи на административни и технически пропуски, които като цяло не се отразяват върху законосъобразността на проведените процедури, посочи Герджиков. Това са министерствата на финансите, на транспорта и информационните технологии и съобщенията, на младежта и спорта, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на туризма и на енергетиката.

В Министерството на отбраната са били направени 113 обществени поръчки, като 31 са прекратени. От останалите 82 поръчки при 45 са установени нарушения. "При извършения анализ на проведените процедури и сключените договори са установени нарушения по 45 от 82 - повече от половината. От тях по девет процедури е установено наличието на индикатори за измама и други сериозни нарушения и са предадени на военната прокуратура", каза Герджиков.

Борисов към служебния кабинет: Разровете всяко министерство

В Агенция "Пътна инфраструктура" са установени две поръчки, при които са облагодетелствани определени кандидати. Процедура при липса на конкуренция е извършена в Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия.

В здравното министерство забавяне има при обществена поръчка за застраховане на санитарните автомобили на Центровете за спешна медицинска помощ и Центровете по хематология и обществена поръчка за охрана на сградите на министерството.
 

Служебният премиер Огнян Герджиков
БГНЕС

Проблеми са установени и в земеделското министерство и МВР. "Забавено провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на информационна система от ноември 2016, с което се възлага на МВР да координира, контролира и разходва допълнително отпуснатите средства за спешно подпомагане в рамките на фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност". Забавянето поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства и евентуално образуване на наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

Служебният премиер допълни, че проверката по министерства ще продължи. А ако има неотложни обществени поръчки, те ще бъдат съобразени със закона.
 
БТА