/ iStock/Getty Images
5G свързаност по трансевропейския транспортен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски ще бъде изградена с реализацията на два български проекта. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Проектите получиха финансиране от Механизма за свързване на Европа, по който Министерството на транспорта и съобщенията е координатор за България.

Еврокомисията: България трябва да ускори внедряването на 5G

Над 3,36 млн. евро са одобрени за изграждане на 5G инфраструктура по трансграничен коридор София – граница със Сърбия. Те са за внедряване на 5G инфраструктура. По този начин ще се подпомогне свързването на пограничните региони и ще се гарантира непрекъснатост на услугите при пресичане на границата.

Компания и Техническият университет в София ще изградят непрекъсната 5G свързаност в направлението София – Димитровград, Сърбия, което е част от основната мрежа на коридора „Ориент-Източно-Средиземноморски“ в частта София-Калотина-Белград.

Вторият проект (5G SEAGUL) е за 5G свързаност по трансграничния транспортен коридор България-Гърция. Той ще се изпълнява от консорциум, в който участва А1 България.

Останалите партньори са гръцки компании. Европейските средства за българския участник са 2,21 млн. евро. Проектът е насочен към внедряване и надграждане на 5G по транспортните мрежи на гръцките и българските магистрали, за да се поддържат услугите за свързана и автоматизирана мобилност.

Високоскоростен интернет ще има по 300 км магистрала от гръцката страна и 173 км на българска територия.

Граничният пункт между Гърция и България ще бъде широко покрит, за да се осигури оптимална мрежова свързаност и роуминг. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

До края на 2025 г. 80% от населението на страната ще има достъп до 5G свързаност като резултат от общите усилия на Министерството на транспорта и съобщенията и Комисията за регулиране на съобщенията и мобилните оператори, заяви предни дни заместник-министърът на транспорта и съобщенията Григори Григоров на откриването на информационен ден за възможностите за кандидатстване на български организации в конкурс за 5G проекти по Механизма за свързване на Европа. 
Димитър Абрашев/БТА