/ IStock
Областният медицински съвет на област София предлага като „чисто“ лечебно заведение, което да обезпечава здравното обслужване на пациенти без коронавирусна инфекция на територията на област София, да функционира УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

В София работят девет COVID-кабинета в ДКЦ за хора със симптоми

Предлага се решението да влезе в сила след изписване на хоспитализираните към момента в болницата заразени с коронавирус пациенти, като заразените пациенти не следва да бъдат премествани (за доизлекуване) в други лечебни заведения.

Следва да се отчете и фактът, че, предвид дифузното разпространение на коронавирусната инфекция на територията на област София, изчистването на лечебни заведения от инфекцията и тяхното строго профилиране ще бъде затруднено.

В 10 столични поликлиники разкриват COVID-пунктове

Областният медицински съвет на област София счита, че обособяването на отделно лечебно заведение на територията на област София, което да обезпечава здравното обслужване единствено на пациенти с коронавирусна инфекция, не е целесъобразно и приложимо и не се препоръчва.

Във всички лечебни заведения в областта, с изключение на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, продължават да функционират специализирани отделения за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция.