/ DarikNews.bg - архив
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предоставя за проверка от Инспектората на ВСС сигнала на ВМРО, внесен днес срещу съдийския състав, освободил близо 7 години предсрочно убиеца на студента Андрей Монов. В сигнала има ясно изказани съмнения за нарушена независимост и безпристрастност на магистратите, начело с шефа на САС Калин Калпакчиев.

ВМРО иска дисциплинарно производство срещу съдиите, освободили Полфрийман

По повод твърденията на партията, че тримата съдии са действали под натиск и са уронили престижа на съдебната власт с това решение, техните колеги от висшия орган на съдебната власт заявяват в позиция:

"Съдийската колегия на ВСС предоставя получения сигнал от Националния младежки комитет на Политическа партия ВМРО-БНД, за извършване на надлежна проверка, на основание чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 на ЗСВ, от компетентния орган - Инспектората към ВСС".

Джамбазки за Полфрийман: Искам уволнението на Калпакчиев, решението е нагло и политическо


В същото време те изразяват безпокойството си от ескалиращото обществено напрежение през последните дни по повод съдебния акт, постановен от въззивен състав на Апелативен съд – София, за условното предсрочно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман.

"Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като споделяме тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта", казват от съдийската квота на ВСС. И напомнят: "Правомощията и функциите на Висшия съдебен съвет обаче са прогласени в Конституцията на Република България и в Закона за съдебната власт. В съответствие с разпоредбата на чл. 16 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет е административен орган, който не се намесва в правораздавателната дейност и не може да обсъжда, контролира или ревизира съдебни актове. Съгласно чл. 119 от Конституцията на Република България правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища, като при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от Върховния касационен съд, който упражнява върховен надзор за точното и еднакво приложение на законите от всички съдилища".