/ iStock/Getty Images
Градска среда и безопасна градска мобилност; обучение по безопасност на движението по пътищата; маркировка и сигнализация; използване на предпазни колани и детски седалки. Това са четирите стратегически теми, които са във фокуса на политиките по безопасност на движението по пътищата през 2020 г. Те бяха представени и обсъдени в рамките на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по безопасност на движението по пътищата, ръководено от Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП).

"Ще продължим да работим по всички аспекти, свързани с безопасността на движението по пътищата, но набелязваме тези, които да бъдат стратегически приоритет на ангажираните институции и неправителствения сектор," подчерта Малина Крумова. По думите ѝ това ще позволи да се съсредоточат координирани усилия в области, които могат в краткосрочен и средносрочен план да доведат до намаляване на броя ранени и загинали на пътя в страната ни.

Хиляди нарушения след проверки на камиони и автобуси в страната


Повече от половината от всички инциденти със загинали и ранени на пътя в България се случват на територията на населените места. Затова и сред стратегическите теми ДАБДП поставя градската среда и безопасната градска мобилност. Областта е ключова не само на национално, но и на световно ниво. В рамките на последната глобална среща на високо ниво в Стокхолм бе разисквано, че глобалната тенденция за съсредоточаване на все по-голям брой хора в градовете поставя нови предизвикателства пред безопасността на движението.

Участниците в заседанието са се обединили около мнението, че е важно обучението по безопасност на движението да продължи да се подобрява. Придобиването на свидетелство за правоспособност за управление на моторно превозно средство е само един етап от цялото обучение да бъдем участници в движението, което следва да започва от най-ранна възраст.

Акция: Взеха книжките на 9 камионджии заради глоби, изловиха пияни и дрогирани


Състоянието на пътната маркировка и сигнализация може да бъде предпоставка за пътни инциденти и по тази причина следва да бъдат търсени механизмите за нейното постоянно подобряване. Заедно с това институциите и неправителственият сектор ще съсредоточат усилия и за поставяне на обезопасителни колани не само на предните, но и на задните седалки в автомобилите. Анализът на статистиката на пътните инциденти показва, че средно 100 живота на година можеха да бъдат спасени, ако водачите и пътниците, попаднали в тях, бяха поставили своите колани. Същевременно децата най-често пострадват в пътни инциденти като пътници.

В заседанието са участвали зам.-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, представители на институции, неправителствения сектор, академичните среди и други.