/ / iStock/Getty Images
При средна цена 75,40 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (5 февруари).

Средната цена на пиковата енергия (9:00-20:00 ч.) e 95,12 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1:00-8:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средна цена 55,68 лв. за мегаватчас.

Първенци сме в Европа по цена на борсовия ток

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 29,81 лв. за мегаватчас, достигната за 3:00-4:00 ч., а най-високата е 107,55 лв. за мегаватчас - за 8:00-9:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 37 183.70 мегаватчаса електроенергия.

„Топлофикация София“ ще участва самa на Енергийната борса през 2020 г.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена 84,58 лв. за мегаватчас.

В сегмента "пазар в рамките на деня" за днес, 4 февруари, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 954.40 MWh. Среднопретеглената дневна цена е 85,16 лева за мегаватчас.
БТА