/ пресцентър, Министерски съвет
Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб "Мопанг" са взети от експерти от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ)-Бургас, Басейновата дирекция "Черноморски район" и Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Пробонабирането е извършено в четири пункта - непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж "Черноморец" и на "Централен плаж Созопол". Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ.

Времето бави операцията по източване на мазута от потъналия край Созопол кораб
 
Анализът на пробите, взети на 13 август от същите места, показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров Свети Иван.
 
Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда. Направеното изследване е за наличие на нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен, аценафтен, аценафтилен, флуорен и др.

12 август: Корабът „Мопанг“ хвърли мазут след 97 години на дъното край Созопол
 
Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване с мазут на неохраняемите морски плажове "Алепу" и "Корал", РИОСВ-Бургас е извършила проверка на районите. При извършения от експерти обход и оглед на плажната ивица и морската вода на плаж "Алепу" не са констатирани мазутни образувания. Водата в проверения участък е с естествен цвят, мирис и без опалесценция на повърхността.
 
Обходена е и цялата плажна ивица на морски плаж "Корал", добавиха от РИОСВ. В южната част на плажа са констатирани мазутни образувания с размери от 1 до 5 см. Не са установени брегови източници на замърсяване.

Борисов за операцията „Мопанг“: Морето е красиво, но коварно. Безопасността е преди всичко
 
Не може категорично да се установи причината за появата на мазутните образувания. Уведомена е Изпълнителната агенция "Морска администрация", информират от РИОСВ. Взети са две проби от морската вода за физикохимичен анализ. Тъй като плаж "Корал" не е отдаден на концесия, директорът на РИОСВ-Бургас е издал предписание на кмета на Община Царево да предприеме действия за почистването на плажната ивица.
Резервоарите на „Мопанг“ ще бъдат източени